Irlandia to Guinness, najbardziej znany na świecie irlandzki nektar dla miłośników piwa.

Ireland is Guinness, world's famous Irish nectar for beer lovers.

Irlandia to puby, w których tradycyjna muzyka, tańce i stare celtyckie legendy rozbrzmiewają każdego wieczora.

Ireland is pubs where traditional music, dances and old Celtic legends flow each evening.

Irlandia to wiecznie zielona trawa, palmy i róże kwitnące w grudniu.

Ireland is an evergreen grass, palm trees and roses blooming in December.

Irlandia to wielokulturowa mieszanka emigrantów z całego świata, dzięki którym na ulicy usłyszysz hiszpański czy chiński, a w knajpie za rogiem zjesz najlepsze sushi, nie lecąc wcale do Japonii.

Ireland is a cosmopolitan mix of immigrants from around the world, thanks to that you will hear Spanish or Chinese on the street and in the pub around the corner you can have the best sushi, without flying to Japan.

[tekst polski pochodzi ze strony www.koniecswiata.net MC][tłumaczenie na ang. Magdalena]wtorek, 7 czerwca 2016

The Irish National HERITAGE PARK

EN - In this Park, which stretches over 35 acres of woodland, wetland, estuary and highground, you will visit the houses, farms, places of worship & burial of our long - vanished ancestors. With 16 separate sites dotted through unspoiled landscape, the Irish National Heritage Park offers a unique perspective on the past. 

*********************

PL - W Parku zajmującym powierzchnię ponad 35 akrów, na którą składająsię lasy, mokradła, ujście rzeki i wyżej położone tereny, można zobaczyć domy, gospodarstwa rolne, miejsca kultu i pochówku naszych dalekich przodków. Park Dziedzictwa Narodowego Irlandii w 16 interesujących miejscach, rozmieszczonych na tle zachowanego w naturalnym stanie krajobrazu, zapewnia wyjątkową możliwość spojrzenia w przeszłość. 

***************************************************
Wszystkie zdjęcia zamieszczone na tym blogu są mojego autorstwa, dlatego kopiowanie ich bez mojego pisemnego pozwolenia jest zabronione!!!


All photos on this blog are taken by me. Copying them without my written permission is strictly prohibited.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz